ΒΙΟΛ209

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Υπεύθυνος μαθήματος: Τάσος Οικονόμου

Υπεύθυνα ΕΔΤΠ: Μαρία Μαρκάκη/Ελενα Κουιμτζόγλου

Κεντρικός κορμός ενός εργαστηρίου Εισαγωγής στη Μικροβιολογία.

Σκοπός των Εργαστηριακών Ασκήσεων της Μικροβιολογίας είναι να εξοικειωθείτε με τα παρακάτω:

 1. Ασφάλεια στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 2. Χρήση βασικών οργάνων (μικροσκόπιο, φασματοφωτόμετρο κλπ).
 3. Γενικές Μικροβιολογικές μέθοδοι χειρισμού μικροοργανισμών (Ασηπτικές συνθήκες, για τη μεταφορά και καλλιέργεια μικροβίων. Χρήση γυάλινης πιπέτας και μικροπιπέτας. Χρώσεις. Επιστρώσεις τριβλίων). Εισαγωγή στη Βακτηριακή Γενετική.
 4. Ποσοτική ανάλυση μικροοργανισμών (αραιώσεις και μέτρηση βακτηριακών αποικιών)

       Επιπρόσθετα οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με άλλες βασικές διαδικασίες όπως: τεκμηρίωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, παρουσίαση δεδομένων με γραφικές παραστάσεις, κριτική ανάλυση και γραπτή επικοινωνία των αποτελεσμάτων και ικανότητα στοιχειώδους χαρακτηρισμού μικροοργανισμού. Μέσα από τις εργαστηριακές ασκήσεις θέλουμε να τονίσουμε τη διερευνητική φύση της Μικροβιολογίας.
      Η οργάνωση του Εργαστηρίου έγινε ακολουθώντας τις προτεινόμενες κατευθύνσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Μικροβιολογίας.

Κεντρικός κορμός ενός εργαστηρίου Εισαγωγής στη Βιοχημεία.
Σκοπός των Εργαστηριακών Ασκήσεων της Βιοχημείας είναι να εξοικειωθείτε με τα παρακάτω:
1. Ασφάλεια στο Εργαστήριο Βιοχημείας.
2. Xρήση βασικών οργάνων (pHμετρο, φασματοφωτόμετρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης κλπ).
3. Γενικές Βιοχημικές Τεχνικές.
Επιπρόσθετα οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με άλλες βασικές διαδικασίες όπως: τεκμηρίωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, παρουσίαση δεδομενων με γραφικές παραστάσεις, κριτική ανάλυση και γραπτή επικοινωνία των αποτελεσμάτων.

Γενικές πληροφορίες, κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλεια στο εργαστήριο Μικροβιολογίας

 1. Φοράτε πάντα μέσα στην αίθουσα των ασκήσεων την εργαστηριακή σας ποδιά και βγάζετέ την όταν μετακινείστε σε άλλους χώρους! Οι μικροοργανισμοί μεταφέρονται με τα ρούχα σας παντού! Κάποιο επικίνδυνο αντιδραστήριο μπορεί να πέσει στα ρούχα σας και να τα καταστρέψει.
 2. Προσοχή κατά την ώρα των ασκήσεων! Στο εργαστήριο βρίσκονται διάφορα επικίνδυνα χημικά, ανοικτές φλόγες από τα γκαζάκια κλπ.
 3. Όχι φαγητό - Όχι ποτά - Όχι κάπνισμα. Είναι οι καλύτεροι τρόποι για να μεταφέρεται πιθανά παθογόνους μικροοργανισμούς στο σώμα σας!
 4. Προσοχή στον τρόπο που χειρίζεστε τις γυάλινες πιπέτες! Μην ασκείτε πίεση πάνω τους. Δεν είναι απίθανο να σπάσουν και να σας τραυματίσουν.
 5. Σε ένα βιολογικό εργαστήριο οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι παθογόνοι ή να είναι γενετικά μεταλλαγμένοι. Μην πετάτε τριβλία και βακτηριακές καλλιέργειες στους κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά χρησιμοποιείστε τους ειδικούς σάκους. Αποστείρωση υλικών.
 6. Προσοχή στον τρόπο που χειρίζεστε τα διάφορα όργανα του εργαστηρίου. Αν χαλάσουν δεν είναι πάντα εύκολη η διόρθωση ή η αντικατάστασή τους.
 7. Να μην κάνετε αυθαιρεσίες, αλλά να ρωτάτε τον υπεύθυνο εργαστηρίου.
 8. Να κρατάτε υαλογράφους μαρκαδόρους, ώστε να μπορείτε να σημειώνετε αν θέλετε κάτι
  πάνω σε τριβλία δοκιμαστικούς σωλήνες κλπ

Κατάλογος Ασκήσεων

Καντε κλίκ για να κατεβάστε το τυπωμένo τετράδιo με αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις παραπάνω ασκήσεις/ αποτελεσμάτων σε μορφή PDF

Ασκηση 1
Ασηπτικές συνθήκες στη Μικροβιολογία/Οπτική παρατήρηση μικροοργανισμών
Ασκηση 2
Υγρά και στερεά θρεπτικά μέσα (Παρασκευή/αποστείρωση)/ Θερμοκρασιακό εύρος ανάπτυξης βακτηρίων.
Ασκηση 3
Μικροσκοπική Παρατήρηση Μικροοργανισμών/Xρώσεις.
Ασκηση 4
Αντιβιοτικά/Μηχανισμοί αντίστασης
Ασκηση 5
Ποσοτική μέτρηση βακτηριακών κυττάρων με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων/ Ανάπτυξη βακτηρίων σε υγρή καλλιέργεια. Καμπύλες ανάπτυξης
Ασκηση 6
Χημικά συστατικά του αίματος των θηλαστικών Π Τιτλοδότηση του αίματος και του πλάσματος.
Άσκηση 7
Χωρισμός βιομορίων μικρού μοριακού βάρους. Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας: Αμινοξέα, σάκχαρα, λιπίδια.
Άσκηση 8
Μη μετουσιωτική ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης
Άσκηση 9
Κινητική ενζύμων ΠΕνζυμική χρώση Π Χρήση φωτόμετρου για την κινητική του ενζύμου.
Άσκηση 10
Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών Π Μέθοδοι Lowry και Bradford.


Back to ->      BΙΟ111 - Μικροβιολογία      EconomouLab-Teaching       EconomouLab       IMBB     UoC-Biology

Economou lab: IMBB-FORTH and Department of Biology-University of Crete