ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Desulfovibrio

E. coli

Haemophilus influenza

Leptospira

Rhodobacter capsulatus

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Salmonella typhimurium

Borrelia burgdorferi

Κυανοβακτήρια


Credits: http://www.pfizer.com/rd/microbes/meet.html